Bezdrôtové siete

Wifi

Siete LAN boli pôvodne riešené ako Ethernet siete s použitím kabeláže. Použitie kabeláže malo za následok obmedzenú mobilitu pripojených užívateľov v rámci objektov - kancelárii, budov, prípadne celých areálov. Prvé riešenia mobility v týchto sieťach boli realizované pomocou tzv. EAD zásuviek (Ethernet Attached Device).

 

Bezdrôtové siete boli skôr výnimočné. Boli podstatne drahšie a pomalšie ako klasické káblové siete. Inštalovali sa preto len tam, kde riešenie cez EAD zásuvky nevyhovovalo - napr. keď bolo potrebné zriadiť LAN len na pár hodín.

 

Dopyt užívateľov po mobilite v rámci objektov začal rásť s nárastom používania notebookov. Nasadzovanie bezdrôtových sietí pozitívne ovplyvnilo aj to, že čas, potrebný na implementáciu WiFi WLAN je podstatne kratší, než čas potrebný na natiahnutie kabeláže a inštaláciu zásuviek - a to nehovoríme o prípadných stvebných povoleniach a úpravách napr. v pamiatkovo chránených budovách.

pracuje v bezlicenčnom pásme 2,4 GHz a 5GHz. Prenosové rýchlosti sú až 100 Mbps

 

WiMax

FWA (Fixed Wireless Access) je širokopásmové bezdrôtové riešenie lokálneho prístupového okruhu. Označuje sa často aj ako Fixed Radio Wireless alebo Wireless in Local Loop.

Prenos digitálnej informácie prostredníctvom rádiového signálu – či už ide o internet, prenos dát alebo hlasu v rámci mestských sietí – je novou zaujímavou alternatívou voči bežne používaným prístupovým technológiám (pevné linky, klasické metalické vedenie alebo optické vlákna), ktoré prepájajú koncového zákazníka s telekomunikačnou sieťou. Nastupuje tam, kde v miestnej prístupovej sieti nie sú k dispozícii pevné prístupové linky v požadovanej kvalite.

U nás už je momentálne možné využívať na FWA dve hlavné frekvenčné pásma: 26 GHz a 3,5 GHz. Základná bunka siete FWA pozostáva z bázovej stanice a viacerých účastníckych staníc, ktoré s bázovou stanicou komunikujú bez drôtov, prostredníctvom rádiového spojenia. Na strane zákazníka sa nainštaluje účastnícky terminál, pozostávajúci z vonkajšej jednotky - antény a vnútornej jednotky.

Výhody

  • Rýchlosť výstavby pokrytia
  • Jednoduchá inštalácia u zákazníka, najmä v mestských centrách
  • Možnosť flexibilne meniť nastavenie parametrov FWA okruhu
  • Bezpečnosť prenášaných služieb