Informačné systémy

Projektovanie dátových sietí

 

V súčasnej dobe sú počítače umiestnené takmer všade. Väčšina z nich ale používa rovnaké dáta. Tým vznikla potreba ich vzájomnej komunikácie a teda vytvorenie počítačovej dátovej siete. Tu niekde začína práca projektanta a jeho práca je nevyhnutná, keď potrebujeme zabezpečiť komunikáciu medzi väčším počtom počítačov, uzlov umiestnených vo viacerých objektoch a komunikujúcich medzi sebou rôznym spôsobom po rôznych trasách. Okrem samotnej siete je súčasťou nášho návrhu aj návrh na maximálne zabezpečenie prenášaných dát.

 

Realizácia dátových sietí

 

Komunikácia medzi počítačmi, uzlami môže mať rôznu úroveň a intenzitu. Od úrovne komunikácie, jej rýchlosti, množstva, nárokov na spoľahlivosť, dostupnosť a cenu potom závisí výber spôsobu jej realizácie. Najrozšírenejšie sú dátové siete postavené na metalických káblových spojeniach. Najrýchlejšie dátové siete s veľkým objemom prenesených dát sú postavené na optických prvkoch. Dátové siete s menším počtom počítačov sú postavené na rádiových technológiách WiFi.

 

 

 

Správa a monitorovanie dátových sietí

 

Komunikácia je vtedy komunikáciou, keď je funkčná a prináša zúčastneným stranám očakávaný úžitok. Dobre navrhnutá a profesionálne zrealizovaná trasa prenosu dát ešte nie je zárukou nekonečnej bezporuchovej prevádzky. Zariadenia majú svoju životnosť rovnako ako prepojovacie trasy, a preto je potrebné monitorovať dátové toky a operatívne riešiť náznaky možných problémov či havárií komunikácie.

 

Diskové polia
 
Spoločný konsolidovaný diskový priestor je lepšie rozdeľovať a prerozdeľovať, podľa momentálnych kapacitných a výkonových potrieb, jednotlivým serverom a aplikáciam
 
Jednoduchá rozširovateľnosť kapacity obmedzuje plytvanie zdrojmi a využitelnosť inštalovanej kapacity je podstatne lepšia ako v klasickom modeli lokálnych diskov
 
Namiesto mnohých malých jednoduchých lokálnych diskových polí sa spravidla vystupuje celkovo výkonnejší, spoľahlivejší a otvorený systém s plnou redundanciou všetkých komponentov, s duálnymi prístupovými cestami k serverom, s možností on-line expanzie a migracie RAID a s konektivitou k serverom s rôznou architektúrou a s rôznými operačnými systémy
 
jednoduchšie centralizovaný management šetrí personálne náklady, kedže jediný človek zvláda spravidla obsluhovať až štvornásobok kapacity
 
Centrálny diskový systém s potrebnými výkonovými a kapacitnými parametrami nejlepšie postihuje dynamické požiadavka dnešných výpočetných systémov.