Informačné systémy

Projektovanie dátových sietí

 

V súčasnej dobe sú počítače umiestnené takmer všade. Väčšina z nich ale používa rovnaké dáta. Tým vznikla potreba ich vzájomnej komunikácie a teda vytvorenie počítačovej dátovej siete. Tu niekde začína práca projektanta a jeho práca je nevyhnutná, keď potrebujeme zabezpečiť komunikáciu medzi väčším počtom počítačov, uzlov umiestnených vo viacerých objektoch a komunikujúcich medzi sebou rôznym spôsobom po rôznych trasách. Okrem samotnej siete je súčasťou nášho návrhu aj návrh na maximálne zabezpečenie prenášaných dát.

 

Realizácia dátových sietí

 

Komunikácia medzi počítačmi, uzlami môže mať rôznu úroveň a intenzitu. Od úrovne komunikácie, jej rýchlosti, množstva, nárokov na spoľahlivosť, dostupnosť a cenu potom závisí výber spôsobu jej realizácie. Najrozšírenejšie sú dátové siete postavené na metalických káblových spojeniach. Najrýchlejšie dátové siete s veľkým objemom prenesených dát sú postavené na optických prvkoch. Dátové siete s menším počtom počítačov sú postavené na rádiových technológiách WiFi.

 

 

 

Správa a monitorovanie dátových sietí

 

Komunikácia je vtedy komunikáciou, keď je funkčná a prináša zúčastneným stranám očakávaný úžitok. Dobre navrhnutá a profesionálne zrealizovaná trasa prenosu dát ešte nie je zárukou nekonečnej bezporuchovej prevádzky. Zariadenia majú svoju životnosť rovnako ako prepojovacie trasy, a preto je potrebné monitorovať dátové toky a operatívne riešiť náznaky možných problémov či havárií komunikácie.

 

Diskové polia
 
Spoločný konsolidovaný diskový priestor je lepšie rozdeľovať a prerozdeľovať, podľa momentálnych kapacitných a výkonových potrieb, jednotlivým serverom a aplikáciam
 
Jednoduchá rozširovateľnosť kapacity obmedzuje plytvanie zdrojmi a využitelnosť inštalovanej kapacity je podstatne lepšia ako v klasickom modeli lokálnych diskov
 
Namiesto mnohých malých jednoduchých lokálnych diskových polí sa spravidla vystupuje celkovo výkonnejší, spoľahlivejší a otvorený systém s plnou redundanciou všetkých komponentov, s duálnymi prístupovými cestami k serverom, s možností on-line expanzie a migracie RAID a s konektivitou k serverom s rôznou architektúrou a s rôznými operačnými systémy
 
jednoduchšie centralizovaný management šetrí personálne náklady, kedže jediný človek zvláda spravidla obsluhovať až štvornásobok kapacity
 
Centrálny diskový systém s potrebnými výkonovými a kapacitnými parametrami nejlepšie postihuje dynamické požiadavka dnešných výpočetných systémov.

 

Bezdrôtové siete

Wifi

Siete LAN boli pôvodne riešené ako Ethernet siete s použitím kabeláže. Použitie kabeláže malo za následok obmedzenú mobilitu pripojených užívateľov v rámci objektov - kancelárii, budov, prípadne celých areálov. Prvé riešenia mobility v týchto sieťach boli realizované pomocou tzv. EAD zásuviek (Ethernet Attached Device).

 

Bezdrôtové siete boli skôr výnimočné. Boli podstatne drahšie a pomalšie ako klasické káblové siete. Inštalovali sa preto len tam, kde riešenie cez EAD zásuvky nevyhovovalo - napr. keď bolo potrebné zriadiť LAN len na pár hodín.

 

Dopyt užívateľov po mobilite v rámci objektov začal rásť s nárastom používania notebookov. Nasadzovanie bezdrôtových sietí pozitívne ovplyvnilo aj to, že čas, potrebný na implementáciu WiFi WLAN je podstatne kratší, než čas potrebný na natiahnutie kabeláže a inštaláciu zásuviek - a to nehovoríme o prípadných stvebných povoleniach a úpravách napr. v pamiatkovo chránených budovách.

pracuje v bezlicenčnom pásme 2,4 GHz a 5GHz. Prenosové rýchlosti sú až 100 Mbps

 

WiMax

FWA (Fixed Wireless Access) je širokopásmové bezdrôtové riešenie lokálneho prístupového okruhu. Označuje sa často aj ako Fixed Radio Wireless alebo Wireless in Local Loop.

Prenos digitálnej informácie prostredníctvom rádiového signálu – či už ide o internet, prenos dát alebo hlasu v rámci mestských sietí – je novou zaujímavou alternatívou voči bežne používaným prístupovým technológiám (pevné linky, klasické metalické vedenie alebo optické vlákna), ktoré prepájajú koncového zákazníka s telekomunikačnou sieťou. Nastupuje tam, kde v miestnej prístupovej sieti nie sú k dispozícii pevné prístupové linky v požadovanej kvalite.

U nás už je momentálne možné využívať na FWA dve hlavné frekvenčné pásma: 26 GHz a 3,5 GHz. Základná bunka siete FWA pozostáva z bázovej stanice a viacerých účastníckych staníc, ktoré s bázovou stanicou komunikujú bez drôtov, prostredníctvom rádiového spojenia. Na strane zákazníka sa nainštaluje účastnícky terminál, pozostávajúci z vonkajšej jednotky - antény a vnútornej jednotky.

Výhody

  • Rýchlosť výstavby pokrytia
  • Jednoduchá inštalácia u zákazníka, najmä v mestských centrách
  • Možnosť flexibilne meniť nastavenie parametrov FWA okruhu
  • Bezpečnosť prenášaných služieb

Site Map

By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.